понеділок 21 Жовтень 2019 12:40

Сайт: Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти
Курс: Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти (Дистанційне навчання)
Глоссарій: Глоссарій

І

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:52 )
(Interaction) - взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між студентами та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:54 )
(Internet Courses) - частина навчального процесу в дистанційній освіті, що складається в участі в заняттях через Інтернет.

А

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:34 )
(Audioconference) електронна конференція, у якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.

В

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:59 )
(Distance education Unit) - спеціальний відділ стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:32 )
(Desktop Videoconferencing) - зустріч, методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують відеотехнології як основний канал зв'язку. При цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:00 )
(Computer Assisted Instruction - CAI) - процес викладання, у якому комп'ютер використовується для поліпшення навчального середовища, допомагаючи студентам опанувати деякими практичними навичками.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:01 )
(або тьютори) [Instructors (also tutors)] - фахівці в галузі вивчення, взаємодіючі за допомогою технологій зі студентами із приводу досліджуваного ними змісту (звичайно розроблювального командою курсу, однак, досить часто - самими викладачами).

Д

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:47 )
(Distance communication) - застосування телекомунікаційних технологій для реалізації таких адміністративних функцій, як організація ділових зустрічей, дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:43 )
(Distance education)- навчання (teaching) і самостійне вивчення (learning), у якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в значенні синонімудистанційного навчання. Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі розподіл навчальних ресурсів серед студентів в освітніх закладах.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:46 )
(Distance learning) - термін, що часто використовується як синонім "дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне вивчення, так і навчання (teaching). Дистанційна освіта - це система та процес, що надає студентам навчальні ресурси. Дистанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі студента від викладача, інших студентів, і навчальних матеріалів й 2) взаємодією між студентом і викладачем, іншими студентами та навчальними матеріалами з використанням однієї або декількох технологій; не обов'язкове використання саме електронних технологій.