Printer-friendly version

Терміни дистанційного навчання
Currently sorted За останнім оновленням ascending Сортувати в хронологічному порядку: За останнім оновленням змінити на descending | За датою створення

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:32 )
(Desktop Videoconferencing) - зустріч, методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують відеотехнології як основний канал зв'язку. При цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:34 )
(Audioconference) електронна конференція, у якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:43 )
(Distance education)- навчання (teaching) і самостійне вивчення (learning), у якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в значенні синонімудистанційного навчання. Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі розподіл навчальних ресурсів серед студентів в освітніх закладах.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:46 )
(Distance learning) - термін, що часто використовується як синонім "дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне вивчення, так і навчання (teaching). Дистанційна освіта - це система та процес, що надає студентам навчальні ресурси. Дистанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі студента від викладача, інших студентів, і навчальних матеріалів й 2) взаємодією між студентом і викладачем, іншими студентами та навчальними матеріалами з використанням однієї або декількох технологій; не обов'язкове використання саме електронних технологій.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:47 )
(Distance communication) - застосування телекомунікаційних технологій для реалізації таких адміністративних функцій, як організація ділових зустрічей, дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:51 )
(Assignments) - роботи студентів, що використовуються викладачами з метою взаємодії зі студентами та для оцінки знань.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:52 )
(Interaction) - взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між студентами та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:54 )
(Internet Courses) - частина навчального процесу в дистанційній освіті, що складається в участі в заняттях через Інтернет.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:54 )
(Course Team) - група, що складається з експертів у предметній області, якій присвячений курс, а також фахівців проектування, викладання та технологій, що збирається для створення курсу.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:55 )
відеоконференції із застосуванням персонального комп'ютера, що має швидке Інтернет-з'єднання, мікрофон, і цифрову відеокамеру. Залежно від застосовуваного програмного та апаратного забезпечення, відео та аудіо може бути двоканальним або багатоканальним. Найбільше застосовується для окремих людей і невеликих груп. У цей час технологія недоступна в багатьох регіонах через високі вимоги до швидкості з'єднання й необхідності наявності спеціального устаткування.

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все