Printer-friendly version

Терміни дистанційного навчанняВідобразити глоссарій, використовуючи цей символ

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К
Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Щ | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
Все

І

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:52 )
(Interaction) - взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між студентами та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:54 )
(Internet Courses) - частина навчального процесу в дистанційній освіті, що складається в участі в заняттях через Інтернет.

А

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:34 )
(Audioconference) електронна конференція, у якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.

В

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:59 )
(Distance education Unit) - спеціальний відділ стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:32 )
(Desktop Videoconferencing) - зустріч, методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують відеотехнології як основний канал зв'язку. При цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:00 )
(Computer Assisted Instruction - CAI) - процес викладання, у якому комп'ютер використовується для поліпшення навчального середовища, допомагаючи студентам опанувати деякими практичними навичками.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:01 )
(або тьютори) [Instructors (also tutors)] - фахівці в галузі вивчення, взаємодіючі за допомогою технологій зі студентами із приводу досліджуваного ними змісту (звичайно розроблювального командою курсу, однак, досить часто - самими викладачами).

Д

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:47 )
(Distance communication) - застосування телекомунікаційних технологій для реалізації таких адміністративних функцій, як організація ділових зустрічей, дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:43 )
(Distance education)- навчання (teaching) і самостійне вивчення (learning), у якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в значенні синонімудистанційного навчання. Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі розподіл навчальних ресурсів серед студентів в освітніх закладах.
(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:46 )
(Distance learning) - термін, що часто використовується як синонім "дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне вивчення, так і навчання (teaching). Дистанційна освіта - це система та процес, що надає студентам навчальні ресурси. Дистанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі студента від викладача, інших студентів, і навчальних матеріалів й 2) взаємодією між студентом і викладачем, іншими студентами та навчальними матеріалами з використанням однієї або декількох технологій; не обов'язкове використання саме електронних технологій.

З

(Останнє редагування: п'ятниця 12 Листопад 2010 10:51 )
(Assignments) - роботи студентів, що використовуються викладачами з метою взаємодії зі студентами та для оцінки знань.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:09 )
(Distance education Institution) - коледж, університет, або школа, створена для надання послуг дистанційної освіти

К

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:54 )
(Course Team) - група, що складається з експертів у предметній області, якій присвячений курс, а також фахівців проектування, викладання та технологій, що збирається для створення курсу.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:55 )
відеоконференції із застосуванням персонального комп'ютера, що має швидке Інтернет-з'єднання, мікрофон, і цифрову відеокамеру. Залежно від застосовуваного програмного та апаратного забезпечення, відео та аудіо може бути двоканальним або багатоканальним. Найбільше застосовується для окремих людей і невеликих груп. У цей час технологія недоступна в багатьох регіонах через високі вимоги до швидкості з'єднання й необхідності наявності спеціального устаткування.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:56 )
(Distance education Consortium) - дві або більше організації або відділи дистанційної освіти, що спільно розробляють курси і/або викладають їх.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:56 )
(Counsellors) - cпеціалісти (організації) в галузі навчання, що індивідуально допомогають студентам у вирішенні академічних або особистих проблем, пов'язаних з навчанням.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:57 )
(Distance education course) - структуровані навчальні програми для учнів, що перебувають у місці, відмінному від місцезнаходження викладача, які припускають формулювання цілей вивчення, участь одного або більше викладачів, наявність засобів комунікації та опис досліджуваного предмету.

М

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:58 )
(Media) - носії повідомлень, що доставляють за допомогою технологій: у першу чергу, текст - у книгах, методичних посібниках і комп'ютерних мережах; звук - в аудіокасетах та радіо- й телепередачах; зображення - у відеокасетах і телепередачах; текст, звук і/або зображення - у телеконференціях.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:58 )
(Multimedia) - системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, нерухомих зображень, відео та графіки. Кожний з перерахованих елементів повинен спочатку бути деяким чином перетворений з аналогового формату в цифровий, перш ніж він може бути використаний у комп'ютерних програмах. Таким чином, відмінною рисою мультимедіа є конвергенція раніше розрізнених систем.

Н

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:08 )
(Instructional Multimedia) - форма комп'ютерного навчання, що включає з'єднання різних технологій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, графіка, відео, текст; що завгодно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторії (див. мультимедіа).

С

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:02 )
(Distance education system) - весь комплекс процесів, що мають своїм результатом дистанційну освіту, включаючи вивчення, навчання, комунікацію, проектування та менеджмент.

Т

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:02 )
(Telecommunication) - процес передачі та одержання інформації на відстані з використанням електронних або електромагнітних технологій. Інформація може бути голосом, відео або даними.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:03 )
(Teleconference) - конференція, при якій одночасно в кілька місць транслюється звук (за допомогою телефону або іншої апаратур). Супутникові відеоконференції та відеоконференції, засновані на стислому відео, часто також називають "телеконференціями".

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
Все