Printer-friendly version

Терміни дистанційного навчання
Currently sorted За останнім оновленням descending Сортувати в хронологічному порядку: За останнім оновленням змінити на ascending | За датою створення

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:09 )
(Distance education Institution) - коледж, університет, або школа, створена для надання послуг дистанційної освіти
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:08 )
(Instructional Multimedia) - форма комп'ютерного навчання, що включає з'єднання різних технологій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, графіка, відео, текст; що завгодно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторії (див. мультимедіа).
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:03 )
(Teleconference) - конференція, при якій одночасно в кілька місць транслюється звук (за допомогою телефону або іншої апаратур). Супутникові відеоконференції та відеоконференції, засновані на стислому відео, часто також називають "телеконференціями".
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:02 )
(Telecommunication) - процес передачі та одержання інформації на відстані з використанням електронних або електромагнітних технологій. Інформація може бути голосом, відео або даними.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:02 )
(Distance education system) - весь комплекс процесів, що мають своїм результатом дистанційну освіту, включаючи вивчення, навчання, комунікацію, проектування та менеджмент.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:01 )
(або тьютори) [Instructors (also tutors)] - фахівці в галузі вивчення, взаємодіючі за допомогою технологій зі студентами із приводу досліджуваного ними змісту (звичайно розроблювального командою курсу, однак, досить часто - самими викладачами).
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 10:00 )
(Computer Assisted Instruction - CAI) - процес викладання, у якому комп'ютер використовується для поліпшення навчального середовища, допомагаючи студентам опанувати деякими практичними навичками.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:59 )
(Distance education Unit) - спеціальний відділ стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:58 )
(Multimedia) - системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, нерухомих зображень, відео та графіки. Кожний з перерахованих елементів повинен спочатку бути деяким чином перетворений з аналогового формату в цифровий, перш ніж він може бути використаний у комп'ютерних програмах. Таким чином, відмінною рисою мультимедіа є конвергенція раніше розрізнених систем.
(Останнє редагування: вівторок 16 Листопад 2010 09:58 )
(Media) - носії повідомлень, що доставляють за допомогою технологій: у першу чергу, текст - у книгах, методичних посібниках і комп'ютерних мережах; звук - в аудіокасетах та радіо- й телепередачах; зображення - у відеокасетах і телепередачах; текст, звук і/або зображення - у телеконференціях.

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все